13
DEC

Vergadering Adviesraad (december)

Raadzaal   19:00-21:00

Dinsdag 13 december 2022 van 19.00 uur-21.00 uur
Gemeentehuis – Stationsstraat 18, Personeelsingang – Buitenpost

Agenda

 1. Opening
 2. Afscheid van Pieter Kloosterman
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Samenvatting en afspraken van de vergadering van 8 november 2022
 5. Schulddienstverlening   – Anita Scheeringa
  • vraag van Auke mbt inkomensgrens energietoeslag
  • raadsbesluit Heerenveen – hoe denken wij hierover ? ( bijgesloten )
  • voorzieningenwijzer
 1. Gratis sporten voor alle inwoners – voornemen in de Gemeente Smallingerland
 2. Verslag van bezoek aan het stationnetje / Verslag van webinar – Johan – Gerben
 3. Evaluatie – acties om nieuwe leden te werven
 4. Feanster / website Adviesraad
 5. Rondvraag – Afscheid Titia
 6. Sluiting