08
JUN

Vergadering Adviesraad (juni)

Digitaal    19:00-21:00

Met ingang van augustus zullen de vergaderingen van de Adviesraad maandelijks op de tweede dinsdag van de maand plaatsvinden, behalve in augustus. De vergaderingen zijn vanwege corona digitaal (Teams).

Agenda

  • Opening
  • Mededelingen en ingekomen stukken
  • Afspraken /verslag van de vergadering 11 mei 2021
  • Nellie Brouwer ; bijpraten inkoop specialistische Jeugdzorg
  • Henk Veldhuizen ; de nieuwe wet inburgring
  • Evaluatierapport Jobinder
  • Rondvraag
  • Sluiting