14
SEP

Vergadering Adviesraad (september)

Digitaal    19:00-21:00

Met ingang van augustus zullen de vergaderingen van de Adviesraad maandelijks op de tweede dinsdag van de maand plaatsvinden. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Helaas maken de regels i.v.m. Corona bijwonen voorlopig onmogelijk.

Agenda

  1. Opening en welkom nieuwe Adviesraadsleden
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Samenvatting en afspraken van de vergadering van 13 juli
  4. Samenvatting van de nota Gezondheid
  5. Vernieuwen Participatiebeleid ( opiniërend stuk )
  6. Kort verslag van het gesprek met de wethouder
  7. Kort verslag van het gesprek met het DB van de WMO raad van T-diel
  8. Rondvraag
  9. Afsluiting