• ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

  Een bekend Afrikaans spreekwoord

  De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet verplichten gemeenten om inwoners te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Hoe? Achtkarspelen kiest voor één orgaan: de Adviesraad.

Wat verwachten we van leden van de Kerngroep

De Adviesraad zoekt niet zomaar mensen voor de Kerngroep. U komt uit de doelgroep en kent het leven, opinies en gebruiken uit eigen ervaring. U heeft over de achtergronden nagedacht, met anderen over gesproken, misschien zit u in een overleg. U kent professionals en mensen die het vertrouwen hebben van de doelgroep.

Voor de Kerngroep bent u van belang omdat u de juiste mensen kent om een Themagroep te vormen. Die de taak krijgt om de mening van de inwoners te pijlen over een onderwerp waarop de gemeente beleid gaat maken of herzien. Zo kunt u eraan bijdragen dat de gemeente vanaf het begin rekening houdt met de mening van de mensen waar het om gaat.

Leden Kerngroep

 • Voorzitter (vacant)
 • Secretaris Corrie Kool (voorlopig)
 • Penningmeester Corrie Kool (voorlopig)

Algemene leden

 • Louis Douma
 • Alexander Hendriks
 • Pieter Kloosterman
 • Auke van der Kooi
 • Karla van Leersum
 • Martin Schaper
 • Harrie Steenstra