• ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

  Een bekend Afrikaans spreekwoord

  De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet verplichten gemeenten om inwoners te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Hoe? Achtkarspelen kiest voor één orgaan: de Adviesraad.

Wat verwachten we van onze bestuursleden

De adviesraad zoekt niet zomaar mensen voor het bestuur. U woont in de Gemeente Achtkarspelen, bent gemotiveerd en bereid om een stukje van uw tijd te geven voor het behartigen van de belangen van alle inwoners van de gemeente, u komt mogelijk uit een specifieke doelgroep. U kent het leven, opinies en gebruiken, heeft over achtergronden nagedacht en misschien met anderen daarover gesproken.

Door uw achtergrond bent u tijdens adviesraadsvergaderingen en in overleg met beleidsmedewerkers de juiste gesprekspartner in het debat.

Bestuursleden

Dagelijks bestuur

 • Harrie Steenstra, voorzitter
 • Corrie Kool, secretaris/penningmeester
 • Gerben Lenstra, advies

Algemene leden

 • Alexander Hendriks
 • Auke van der Kooi
 • Karla van Leersum
 • Martin Schaper
 • Rienk Bouma
 • Jappie Borger
 • Johan Kootstra