Sluiten
Menu


De leden van de Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein Achtkarspelen bestaat op dit moment uit 10 leden. Twee vrouwen en acht mannen.

We komen uit verschillende dorpen in de gemeente Achtkarspelen, waaronder Kootstertille, Gerkesklooster, Augustinusga, Harkema, Buitenpost en Surhuisterveen.

We hebben als leden allemaal te maken met de wetten en regels in het sociale domein. Dat is zo omdat we zelf een beroep doen of recht hebben op voorzieningen en uitkeringen. Dat kan ook omdat we er vanwege het beroep dat we uitoefenen mee te maken hebben. We zijn dus allemaal kennis- en ervaringsdeskundigen op het gebied van het sociale domein. Ieder op zijn of haar eigen stukje daarvan. Samen beschikken we over veel kennis en ervaring. En we vinden het belangrijk dat we die kennis en ervaring kunnen inzetten om het beleid van de gemeente zo goed mogelijk te laten werken.

Dit zijn de leden:

  • Jappie Borger
  • Rienk Bouma
  • Alexander Hendriks
  • Hilbrand de Jong
  • Johan Kootstra
  • Auke van der Kooi
  • Corrie Kool
  • Karla van Leersum
  • Jelle Nutma
  • Martin Schaper

Vaste gast bij de vergaderingen van de adviesraad is Melissa van Lohuizen. Zij is de ambtenaar vanuit de medewerkersgroep van de gemeente die zich bezig houdt met het sociale domein. Zij zorgt ook voor de verbinding tussen de adviesraad en de gemeentelijke organisatie.