• ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

    Een bekend Afrikaans spreekwoord

    De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet verplichten gemeenten om inwoners te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Hoe? Achtkarspelen kiest voor één orgaan: de Adviesraad.

Voorliggend veld

Daarmee wordt bedoeld alle vrijwilligers- en andere organisaties die hun werk doen in het sociale veld. Bijvoorbeeld buurt- en clubhuizen en andere vrijwilligersorganisaties en ook KearN met de jeugdwerkers. Het geld dat ieder jaar wordt uitgegeven wordt met ingang van 1 januari 2022 anders verdeeld. U kunt er over meepraten op 11 maart ’s middags van 5 tot 6 uur via het YouTube kanaal van de gemeente. Om mee te kunnen praten hebt u wel een eigen tablet of mobieltje nodig.


Participatiewet

De gemeenteraad krijgt een aantal voorstellen voor aanpassing. Hier krijgen bepaalde uitkeringsgerechtigden mee te maken. Wij hebben het advies gegeven om met die uitkeringsgerechtigden te gaan praten. Wij als adviesraad willen dat niemand in problemen komt doordat bijvoorbeeld een uitkering verlaagd wordt.


Gezondheidsbeleid 2021-2024

Er is een landelijk plan en nu moet ook de gemeente een plan maken voor de komende vier jaar. Hopelijk is dit voor het einde van het jaar klaar. Het gaat over alles wat met gezondheid te maken heeft. En als je daarover nadenkt, dan is dat heel wat. Het maken van plannen wordt samen met de inwoners gedaan. Het plan is om het via de computer te doen. De Corona-pandemie zorgt ervoor dat dat niet anders kan. Jammer hoor. We gaan praten in kleine groepjes onder begeleiding van Suzan Bosch (onze vorige dorpsdichter). Het gaat om gezond wonen, werken, opgroeien en leven. De gemeente is benieuwd wat voor inwoners belangrijk is. En ook hoe we hier samen aan kunnen werken. Het gaat om de omgeving zo inrichten dat het uitnodigt tot gezond gedrag. En ook om een gezonde manier van leven (bijv. voldoende bewegen, gezond eten, geen overmatig alcoholgebruik en geen drugs, etc.). Ook onderwerpen als armoede, participatie en leefomgeving zijn belangrijk. Want deze zijn ook van invloed op de gezondheid. We houden u op de hoogte. Als u mee wilt praten bent u van harte welkom. U kunt Corrie even bellen of u via email opgeven.


Gebiedsteam

De teamleider vertelde ons over de stand van zaken van de zorg die gevraagd kan worden en hoe je die het makkelijkste kunt vinden. Er wordt over allerlei dingen nagedacht natuurlijk. Er zijn ideeën voor de toekomst. We wachten het maar even af. Zodra we wat zeker weten vertellen we u dat.


9 maart onze volgende vergadering

Heel vervelend dat we alweer via de computer vergaderen, maar het kan niet anders. We krijgen dan plannen te horen over peuteropvang en het leren voordat kleuters naar school gaan. We horen over het Tonk -programma. Dat is een programma voor tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten in verband met corona. En we horen het een en ander over de betaling van het leerlingenvervoer door Jobinder.


Onze bijeenkomst op 8 december

Ik wil u even vertellen wat er gebeurd is. Jammer genoeg konden er deze keer geen bezoekers bij zijn. We hebben het gehad over de WMO waar heel wat plaats vindt. Mensen vragen ondersteuning, het gebiedsteam is er in actie, aanvragen worden goedgekeurd of afgekeurd. Je kunt je afvragen of alles wel goed gaat. Dat wordt regelmatig nagevraagd bij de mensen die er gebruik van maken. Want als dingen niet goed gaan dan moet je proberen het beter te regelen. Maar er is een probleem: veel te weinig mensen geven antwoord op de vragen. Dus heeft de gemeente besloten om voorlopig te stoppen met deze vragen. Toch is het erg belangrijk dat de mening van de mensen wordt gevraagd. Daarom hebben we aangeboden om er samen met de gemeente aan te werken. We willen een betere manier bedenken om vragen te stellen. Stel je voor dat als er iets fout loopt. Daar moet je als gemeente dan toch zo snel mogelijk bij zijn? Als u ook wilt meedenken bent u hierbij uitgenodigd. Meldt u dan aan via onze website of bel.


Geen vergadering op 12 januari

Onze vergadering op 12 januari gaat niet door omdat we niet bij elkaar mogen komen. Jammer, want we wilden graag horen welke plannen de gemeente heeft. In februari hebben we daarom twee vergaderingen gepland. Laten we hopen dat we dan wel bij elkaar mogen komen. De eerste op 9 februari. Daar horen wij welke plannen de gemeente heeft voor de afdeling gezondheid. De tweede op 23 februari. Hier gaat het over de plannen voor de jeugd. Natuurlijk nodigen wij hierbij ook mensen van de Jeugdraad uit. Wij houden u op de hoogte.