• ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

    Een bekend Afrikaans spreekwoord

    De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet verplichten gemeenten om inwoners te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Hoe? Achtkarspelen kiest voor één orgaan: de Adviesraad.

Adviesraad is er voor u!

U leest hier de laatste informatie van de Adviesraad Sociaal Domein Achtkarspelen. Over onze advisering aan de gemeente met betrekking tot het sociaal domein. Over de WMO, de participatiewet en de jeugdwet. Wij proberen altijd de belangen van de burger te behartigen en zullen u nu en dan vragen om ons hiermee te helpen.

Lees hier de verslagen van de afgelopen vergaderingen

Lees hier wat onze aandacht heeft.

Adviesraad van het Sociaal
Domein Achtkarspelen

De Adviesraad heeft ook aandacht voor sport, jeugd en vrijwilligerswerk. De raad wil inwoners van Achtkarspelen de kans geven om mee te praten over besluiten die de gemeente wil nemen. Op basis daarvan kan de raad advies geven en vragen. De Adviesraad Achtkarspelen werkt met een kerngroep en themagroepen, op die manier kan iedereen meedoen.

Ik wil graag meepraten!

Adviesraad is er voor inwoners van Achtkarspelen

Bent u inwoner van de gemeente Achtkarspelen en wilt u meer over ons weten? Misschien wilt u ons iets vertellen, dan maken wij graag kennis met u. De Adviesraad is altijd op zoek naar inwoners die weten wat er in hun omgeving speelt. Neem contact op met de Adviesraad Achtkarspelen.