• ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

    Een bekend Afrikaans spreekwoord

    De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet verplichten gemeenten om inwoners te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Hoe? Achtkarspelen kiest voor één orgaan: de Adviesraad.

Wat voor iemand moet je zijn om in de Adviesraad te kunnen zitten?

We kennen je niet, maar denk vooral niet dat je niet in aanmerking komt. In onze gemeente leven veel mensen met allemaal hun eigen achtergrond en omdat de gemeente er voor iedereen is, is het ook nodig dat al die verschillende achtergronden vertegenwoordigt zijn in de Adviesraad. Daarom is de Adviesraad op zoek naar jou, het maakt niet uit wat voor opleiding je hebt gehad.

Samen maken wij deel uit van de gemeente Achtkarspelen en zo kunnen wij samen in de Adviesraad opkomen voor de belangen van alle inwoners. Ook mensen met een lichamelijke of visuele beperking kunnen lid worden van de Adviesraad en zo opkomen voor de belangen van de mensen met een beperking. Als je mee wil praten, neem dan contact op.

Vacature: wij zoeken een nieuwe voorzitter >> bekijk hier de vacature!

Lees hier alles over de werkzaamheden van de Adviesraad Achtkarspelen

Bekijk hier de verslagen van onze vergaderingen

Adviesraad van het Sociaal
Domein Achtkarspelen

De Adviesraad heeft ook aandacht voor sport, jeugd en vrijwilligerswerk. De raad wil inwoners van Achtkarspelen de kans geven om mee te praten over besluiten die de gemeente wil nemen. Op basis daarvan kan de raad advies geven en vragen. De Adviesraad Achtkarspelen werkt met een kerngroep en themagroepen, op die manier kan iedereen meedoen.

Ik wil graag meepraten!

Magazine over eenzaamheid bij verstandelijke beperking

In Nederland wonen een miljoen mensen met een verstandelijke beperking. Waarschijnlijk hebben 500.000 tot 600.000 van hen te kampen met eenzaamheid. Schokkend grote aantallen. En merkwaardig genoeg is er weinig onderzoek naar gedaan. Wat er aan kennis beschikbaar is, is versnipperd. Movisie is het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Deze organisatie heeft het digitale tijdschrift ‘Meedoen en erbij horen’ gemaakt. Het magazine bundelt kennis over eenzaamheid onder mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten.

Hoe kunnen mensen met dementie langer meedoen in onze gemeente?

Dementie is een ziekte met een grote invloed op het sociale leven van een persoon en diens naasten. Daarom is er al enkele jaren een pleidooi voor een dementievriendelijker samenleving. Het gaat dan om waarden als begrip, gelijkwaardigheid, meedoen, inclusie en participatie. “We moeten dementie niet problematiseren, maar normaliseren. Mensen met dementie tellen mee in de maatschappij en door het organiseren van zinvolle daginvulling dragen zij ook bij aan de maatschappij”, stelt projectleider Hans Alderliesten van Movisie, hét landelijk kennisinstituut van sociale vraagstukken. Het Alzheimer Café Achtkarspelen in Surhuisterveen is een plek waar daarover wordt gesproken. Het is het gemeentelijk trefpunt voor mensen met dementie, hun partners en familie. Voor meer informatie, neem contact op via mail of telefoon 06 1091 7496.

Moeite om financieel rond te komen? Vaak kan de gemeente helpen!

Voor veel gezinnen en alleenstaanden is het tegenwoordig lastig rondkomen. Energielasten, inflatie en de stijgende kosten maken het sluitend krijgen van het huishoudboekje steeds lastiger. Daarnaast zijn er soms onvoorziene of medische omstandigheden die een aanslag kunnen betekenen op de eigen middelen. De gemeente kan in verschillende gevallen een helpende hand toesteken. Misschien niet zo rijkelijk als het plaatje veronderstelt, maar niettemin… Voor mensen met een laag inkomen, dit is tot 130% van het sociaal minimum, zijn verschillende regelingen belangrijk. Zo is er een Studietoeslag, Collectieve Zorgverzekering, een Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen en Waterschapsbelasting, SAM voor kinderen, Volwassenenfonds, Kansregeling en Bijzondere Bijstand. De gemeente kan u een geldwijzer en folder met meer informatie geven en hierover inlichten. Als Adviesraad Sociaal Domein horen wij graag van u of deze regelingen sluitend zijn en doen waarvoor ze bedoeld zijn. Wij kunnen het college daarover dan advies geven!

Hoe groot is de armoede in Achtkarspelen?

Als Adviesraad Sociaal Domein proberen wij op verschillende manieren informatie te krijgen èn te geven. De zogenaamde ‘armoedetafel’ van de gemeente Achtkarspelen is een goed moment waarop dat kan. Op dinsdag 16 mei werd in de raadzaal in het gemeentehuis met een groot aantal deelnemers overlegd over de geldproblemen van een steeds grotere groep mensen. Opvallend is dat het aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbank Achtkarspelen achterblijft bij de verwachting. Het gemiddelde inkomen in onze gemeente doet vermoeden dat meer mensen daarvoor in aanmerking komen. Verder werd benoemd dat het erg lastig is om mensen met schuldproblemen in beeld te krijgen. Is in beide gevallen schaamte of trots de oorzaak? Het is goed te weten dat er instanties en voorzieningen zijn die in deze financieel moeilijke tijd kunnen helpen. Hulp is beter te vroeg dan te laat!

Adviesraad is er voor inwoners van Achtkarspelen

Bent u inwoner van de gemeente Achtkarspelen en wilt u meer over ons weten? Misschien wilt u ons iets vertellen, dan maken wij graag kennis met u. De Adviesraad is altijd op zoek naar inwoners die weten wat er in hun omgeving speelt. Neem contact op met de Adviesraad Achtkarspelen.