• ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

    Een bekend Afrikaans spreekwoord

    De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet verplichten gemeenten om inwoners te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Hoe? Achtkarspelen kiest voor één orgaan: de Adviesraad.

Wat voor iemand moet je zijn om in de Adviesraad te kunnen zitten?

We kennen je niet, maar denk vooral niet dat je niet in aanmerking komt. In onze gemeente leven veel mensen met allemaal hun eigen achtergrond en omdat de gemeente er voor iedereen is, is het ook nodig dat al die verschillende achtergronden vertegenwoordigt zijn in de Adviesraad. Daarom is de Adviesraad op zoek naar jou, het maakt niet uit wat voor opleiding je hebt gehad.

Samen maken wij deel uit van de gemeente Achtkarspelen en zo kunnen wij samen in de Adviesraad opkomen voor de belangen van alle inwoners. Ook mensen met een lichamelijke of visuele beperking kunnen lid worden van de Adviesraad en zo opkomen voor de belangen van de mensen met een beperking. Als je mee wil praten, neem dan contact op.

Lees hier alles over de werkzaamheden van de Adviesraad Achtkarspelen

Bekijk hier de verslagen van onze vergaderingen

Adviesraad van het Sociaal
Domein Achtkarspelen

De Adviesraad heeft ook aandacht voor sport, jeugd en vrijwilligerswerk. De raad wil inwoners van Achtkarspelen de kans geven om mee te praten over besluiten die de gemeente wil nemen. Op basis daarvan kan de raad advies geven en vragen. De Adviesraad Achtkarspelen werkt met een kerngroep en themagroepen, op die manier kan iedereen meedoen.

Ik wil graag meepraten!

Hoe groot is de armoede in Achtkarspelen?

Als Adviesraad Sociaal Domein proberen wij op verschillende manieren informatie te krijgen èn te geven. De zogenaamde ‘armoedetafel’ van de gemeente Achtkarspelen is een goed moment waarop dat kan. Op dinsdag 16 mei werd in de raadzaal in het gemeentehuis met een groot aantal deelnemers overlegd over de geldproblemen van een steeds grotere groep mensen. Opvallend is dat het aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbank Achtkarspelen achterblijft bij de verwachting. Het gemiddelde inkomen in onze gemeente doet vermoeden dat meer mensen daarvoor in aanmerking komen. Verder werd benoemd dat het erg lastig is om mensen met schuldproblemen in beeld te krijgen. Is in beide gevallen schaamte of trots de oorzaak? Het is goed te weten dat er instanties en voorzieningen zijn die in deze financieel moeilijke tijd kunnen helpen. Hulp is beter te vroeg dan te laat!

Adviesraad is er voor inwoners van Achtkarspelen

Bent u inwoner van de gemeente Achtkarspelen en wilt u meer over ons weten? Misschien wilt u ons iets vertellen, dan maken wij graag kennis met u. De Adviesraad is altijd op zoek naar inwoners die weten wat er in hun omgeving speelt. Neem contact op met de Adviesraad Achtkarspelen.