Sluiten
Menu


Adviezen van
de Adviesraad

Met adviezen aan de gemeente laten
wij onze stem horen. Waar nodig willen we
de gemeente laten weten waar zij tekort schiet.

Als Adviesraad Sociaal Domein geven wij het gemeentebestuur, dus de burgemeester en wethouders, raad over de beste  manier waarop ze wetten en regels in het Sociaal Domein aanbiedt en toepast. Wij hebben in de afgelopen jaren over verschillende zaken advies gegeven. Bijvoorbeeld over de witgoed-regeling, de Kans-regeling en het beleidsplan schuldhulpverlening. Telkens als wij denken iets nuttigs bij te kunnen dragen zullen wij dit blijven doen. U kunt onze adviezen in volgorde van datum hieronder lezen.

Geplaatst 15 april 2024

Advies compensatie eigen risico & bijzondere bijstand

Advies opgesteld naar aanleiding van wijzigingen in de beleidsregels Compensatie eigen risico 2024 en de beleidsregels bijzondere bijstand 2023.
Download Advies compensatie eigen risico & bijzondere bijstand (PDF)

Geplaatst 27 maart 2024

Advies verordening Jeugdhulp

Advies gegeven naar aanleiding van verschillende wijzigingen in de verordening Jeugdhulp.
Download Advies Verordening Jeugdhulp (PDF)

Geplaatst 4 december 2023

Advies witgoedsubsidie

Advies over toepassing van de witgoedsubsidies.
Download Advies Witgoedsubsidies (PDF)

Geplaatst 6 november 2023

Advies Verordening Individuele Inkomenstoeslag Achtkarspelen (Kansregeling)

Advies naar aanleiding van voorgestelde wijzigingen in de kansregeling
Download advies kansregeling

Geplaatst 23 november 2023

Advies beschermd wonen

Advies over beleid en regels beschermd wonen.
Download Advies beschermd wonen (PDF)

Geplaatst 31 oktober 2023

Advies wijziging verordening individuele inkomensvrijlating

Advies vanwege wijzigingen in de verordening ten behoeve van de individuele inkomensvrijlating.
Download Advies wijziging richtlijn inkomensvrijlating(PDF)

Geplaatst 1 augustus 2023

Advies nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2023

Advies naar aanleiding van de vernieuwing van de beleidsregels ten behoeve van de wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2023.
Download Advies nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2023 (PDF)

Geplaatst 3 juli 2023

Advies aanpassingen beleidsplan schulddienstverlening

Advies gegeven naar aanleiding van aanpassingen in het beleidsplan schulddienstverlening.
Download Advies aanpassingen beleidsplan schulddienstverlening (PDF)

Geplaatst 21 januari 2023

Advies informatie naar inwoners

Ongevraagd advies dat zich richt op toegankelijke informatievoorziening naar de inwoners van Achtkarspelen.
Download ongevraagd advies informatie naar inwoners(PDF)