Sluiten
Menu


De kern van ons werk


Wij geven advies aan Burgemeester en Wethouders over de sociale voorzieningen in de gemeente Achtkarspelen.

Hieronder geven we een beschrijving van ons werk. Klik hier voor een korte opsomming

Het Sociaal Domein is alle sociale voorzieningen in een gemeente. Volgens de wet hebben burgers het recht om daarover advies te geven. In de gemeente Achtkarspelen doet de Adviesraad Sociaal Domein dit aan de burgemeester en wethouders (B&W). Het meeste werk van de Adviesraad gaat over nieuwe regelingen of aanpassingen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet en regelingen voor schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Wij doen niet aan politiek. Besluiten over wat in het sociaal domein mogelijk is worden in de gemeenteraad genomen.

De belangrijkste vraag in ons werk is of de regelingen goed werken en recht doen aan de gebruikers. Daar geven wij onze mening over. Daarnaast kan de Adviesraad ongevraagd advies geven over zaken waarvan ze vindt dat het anders of beter kan. Een voorstel doen voor een aanvulling of juist aangeven dat iets overbodig is. B&W is verplicht al onze adviezen serieus te nemen en daarop een goed antwoord te geven.

De Adviesraad doet haar werk door het vanuit het standpunt van de cliënt te bekijken. Dat is onze insteek. Is bijvoorbeeld wel goede informatie beschikbaar? Doen de regelingen eigenlijk wel waar ze voor bedoeld zijn? Elke klant heeft andere mogelijkheden en behoeftes, wordt daar wel rekening mee gehouden? Wij denken mee over een zo goed gebruik mogelijk van de regelingen. Je begrijpt vast, voor ons zijn er meestal vragen genoeg.

Wij denken serieus en weloverwogen na over de zaken die bij ons ter sprake komen. Met een open oog proberen we te kijken naar wat volgens ons nodig is en goed werkt. Daarvoor hebben we natuurlijk goede informatie nodig. Elke maand vergadert de Adviesraad in het gemeentehuis. Ze doet dit met ambtenaren die veel weten over de onderwerpen die worden besproken. Hun ondersteuning is belangrijk. De Adviesraad doet ook een beroep op de eigen ervaring. Verschillende leden maken gebruik van de gemeentelijke voorzieningen of hebben door hun beroep meer inzicht.

De Adviesraad zoekt contact met anderen die op ons werkterrein voor ons van belang zijn. Bijvoorbeeld met welzijnsinstellingen en -organisaties. Nog belangrijker is het om van de mensen te horen die daadwerkelijk gebruik maken van de sociale voorzieningen van de gemeente Achtkarspelen. Want daar draait het immers om, dat zij goed geholpen worden.

Wij roepen cliënten maar ook op andere mensen die zich betrokken voelen op om ons te helpen. Ook familieleden, vrienden of anderen kunnen bijdragen om het Sociaal Domein een betere plek te maken. Jouw ervaringen, ideeën, tips èn kritiek zijn welkom!