• ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

    Een bekend Afrikaans spreekwoord

    De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet verplichten gemeenten om inwoners te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Hoe? Achtkarspelen kiest voor één orgaan: de Adviesraad.

De plannen van de gemeente

Om op tijd aan inwoners te vragen naar hun ideeën en voorstellen is het erg belangrijk om van tevoren te weten waar de gemeente zich mee bezig houdt en wanneer. Tijdens onze tweede vergadering kregen we een eerste indruk over de jaarplanning van de adviesraden. Maar deze was nog onvoldoende ingevuld om nu al Themagroepen te kunnen vormen. U zult in onze website op de hoogte worden gebracht over de vorming van Themagroepen en over de vragen waarmee we antwoorden hopen te krijgen van de inwoners.