• ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

    Een bekend Afrikaans spreekwoord

    De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet verplichten gemeenten om inwoners te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Hoe? Achtkarspelen kiest voor één orgaan: de Adviesraad.

De doelgroepen

De doelgroepen die vertegenwoordigd zijn in de Adviesraad Achtkarspelen:

Werk & inkomen
(Aanvullende) uitkeringen, regelingen voor laagbetaalden, kortingen, sociale woningbouw, enz.

Ouderen & mantelzorgers
Denk hierbij aan gezondheid, problemen met lopen en zien, aan bed gebonden, dementie, thuiszorg, hulp vragen en krijgen, verpleegtehuis. En denk hierbij ook aan de mantelzorg die je geeft en de tijd en moeite die dat kost, overbelasting, het vragen om hulpmiddelen, vervoer naar ziekenhuis, problemen met werkgever, enz. Degenen die er ervaring mee hebben weten er alles van. Zorg dat u zich laat vertegenwoordigen, of neem zelf contact op.

Jeugdzorg
Jeug- en opvoedingsproblemen, ondersteuning, zorg en opvang, gezinsvervangend tehuis, veiligheidshuis, preventie alcohol en drugs, criminaliteit, enz.

Onderwijs
Veiligheid rond en in school, verkeersveiligheid en schoolmaatschappelijk werk.

Zorg en opvang
Denk hierbij aan gebiedsteam, thuiszorg, dagopvang, intramurale zorg, ambulante zorg, veiligheidshuis, verslavingszorg, ggz, enz. Toegang tot voorzieningen, pgb, inkoop, onafhankelijke cliëntondersteuning, VN-verdrag inclusieve samenleving, vrijwilligerswerk. De gemeente probeert hier veel te regelen. Kent u de problematiek van binnen uit en heeft u er uw contacten, neem dan vooral contact op.

Sociale samenleving
Denk hierbij aan verenigingen en organisaties die van belang zijn voor het dorp. Waarin mensen samenwerken in en voor de dorpen. Zoals sport, Plaatselijk Belang, kerkelijke organisaties, clubhuis, buurthuis, MFC. Als u in die wereld zit en voor de belangen op wilt komen, neem dan contact op.

Vluchtelingen werk/statushouders
Opvang, de weg wijzen, ondersteunen in het zoeken naar een plaats in onze samenleving. Mensen die veel hebben meegemaakt en zich staande moeten houden in het Nederlandse vluchtelingenbeleid. Heeft u hier uw ervaring liggen, neem dan contact op.