Sluiten
Menu

Geplaatst 9 juni 2024

Gelijke kansen op gezondheid: durf het verschil te maken

Eén van de grootste maatschappelijke gezondheidsvraagstukken is het verschil in gezondheid tussen mensen in onze maatschappij. Het is onacceptabel dat in Nederland kwetsbare mensen gemiddeld vijf jaar korter leven en zich vijftien jaar korter gezond voelen. Helaas weten we dat niet iedereen gelijke toegang heeft tot hulp en dat zelfs de uitkomsten niet gelijk zijn. Pharos zet zich in voor gelijke kansen op gezondheid voor iedereen. Lokaal ondersteunt ze al meer dan tien jaar gemeenten bij hun aanpak.

Als we kijken naar gezondheid dan wordt dan wordt vaak gedacht aan leefstijl en de eigen verantwoordelijkheid. We weten inmiddels dat gebrek aan gezondheid vaak een reactie is op een ongezonde omgeving. De omstandigheden waarin iemand leeft beïnvloedt het vermogen om gezonde keuzes te maken sterk. Verschillen in gezondheid zijn te verklaren met vijf achterliggende oorzaken:

  1. Bestaanszekerheid: moeite met rondkomen, schulden en armoede leiden tot stress wat fysieke en mentale gezondheidsklachten veroorzaakt.
  2. Leefomstandigheden: een passende woning, een veilige wijk, voldoende groen en goede luchtkwaliteit zijn cruciaal.
  3. Sociaal netwerk, kennis en vaardigheden: ondersteuning van familie en vrienden en het begrijpen van gezondheidsinformatie zijn belangrijk. Kan iemand bijvoorbeeld lezen en schrijven en snapt hij of zij de bijsluiter van het medicijn. Zo niet kan deze persoon dan hulp vragen aan iemand in zijn of haar directe omgeving.
  4. Goede, betaalbare en begrijpelijke zorg: begrijpelijkheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en passendheid van zorg spelen een belangrijke rol.
  5. Werksituatie: werk hebben, de aard van dat werk en de arbeidsomstandigheden.

Pharos wil graag helpen hierin verbetering te brengen. Ze publiceert eind juni een ‘checklist toegankelijkheid’, die helpt bij het ontwikkelen en toetsen van plannen voor gemeenten. Deze biedt ook handvatten voor adviesraden om te adviseren over toegankelijkheid.


Ga terug
Geplaatst 9 juni 2024

Soms 500 euro per jaar meer te besteden door meer aanvraag voorzieningen!

Geplaatst 9 juni 2024

De sociale basis is niet onuitputtelijk, de mantelzorger evenmin

Geplaatst 9 juni 2024

Adviesraad presenteerde zich aan de gemeenteraad

Geplaatst 9 juni 2024

Groot succes witgoedwissel leidt tot wachtlijst