Sluiten
Menu


Kom jij ons versterken?

Zoals je op deze site hebt kunnen lezen, vinden we het fijn als mensen zich willen inzetten voor het werk van de Adviesraad. Als je met ons mee wil doen dan willen we je graag laten weten dat je terecht komt in een enthousiaste club mensen. We hebben allemaal heel verschillende achtergronden en houden ons met heel verschillende dingen bezig. Dat maakt het werk voor de Adviesraad ook gevarieerd en leuk.

Iedere maand vergaderen we met elkaar. Op dit moment is dat altijd op de tweede dinsdag van de maand om 19.00 uur in het gemeentehuis in Buitenpost. Er staan altijd verschillende onderwerpen op de agenda die te maken hebben met wet- en regelgeving binnen het sociale domein. Vaak nodigen we ook mensen uit om te spreken over een onderwerp. Dat kunnen medewerkers van de gemeente zijn die een toelichting geven op nieuwe voorstellen die gedaan worden. Het kunnen ook mensen zijn van andere organisaties in onze gemeente. Bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de voedselbank of iemand van een zorginstelling.

We bespreken met elkaar de adviezen die we aan de burgemeester en wethouders geven. Meestal zijn er meerdere leden van de adviesraad die een advies opstellen. Wie dat zijn hangt af van het onderwerp en van de kennis en ervaring van de verschillende leden. Iedereen kan daarin dus zijn of haar eigen rol spelen. Uiteindelijk doen we het allemaal met elkaar. Iedereen krijgt ook altijd de gelegenheid zijn of haar mening te geven. Dat gebeurt allemaal in een vertrouwde en veilige omgeving waarin we elkaar en elkaars mening respecteren.

Je inzetten voor de Adviesraad is gevarieerd en leuk. En een mogelijkheid om je voor de samenleving binnen de gemeente in te zetten. Het kost tijd en energie, maar het is de moeite waard. Voor de kosten die je maakt voor deelname aan activiteiten voor de Adviesraad krijg je een vergoeding. Denk daarbij aan een vaste vergoeding voor deelname aan de vergaderingen van de Adviesraad, vergoeding van reiskosten en ook vergoeding voor eventuele deelname aan cursussen of studiebijeenkomsten die door de koepel van adviesraden in Nederland georganiseerd worden.

Heb je belangstelling dan kun je dat laten weten door ons een mail te sturen. Ons mailadres is bestuur@adviesraad-achtkarspelen.nl. Wil je eerst wat meer weten en met iemand van de Adviesraad spreken? Dan kun je bellen met Corrie Kool 0512-331 807. Corrie is de secretaris van de Adviesraad. Je kunt ook bellen met Jelle Nutma 06-22 93 40 64. Hij is de voorzitter van de Adviesraad.