Sluiten
Menu


De kern van ons werk


Adviseren van burgemeester en wethouders.

Hieronder vertellen we over ons werk. Klik hier voor een kort overzicht.

Volgens de wet hebben burgers het recht om advies te geven over de sociale voorzieningen in een gemeente. In de gemeente Achtkarspelen doet de Adviesraad Sociaal Domein dit aan de burgemeester en wethouders (B&W). Het meeste werk van de Adviesraad gaat over nieuwe regelingen of aanpassingen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet en regelingen voor schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Wij doen niet aan politiek. Het besluit over wat daadwerkelijk in het sociaal domein gebeurt valt in de gemeenteraad.

Voor ons is de belangrijkste vraag of regelingen goed werken en recht doen aan de gebruikers. Zijn ze effectief en efficiënt? Daarnaast kan de Adviesraad op haar werkterrein ongevraagd advies geven over zaken waarvan ze vindt dat het anders of beter kan. Een aanvulling voorstellen of zelfs aangeven of iets overbodig is. B&W is verplicht al onze adviezen serieus te nemen en daarop een goed antwoord te geven.

De Adviesraad doet dit werk vooral door het vanuit het standpunt van de cliënt te bekijken. Dat is onze insteek. Is voor hen bijvoorbeeld wel goede informatie beschikbaar? Doen de regelingen eigenlijk wel waar ze voor bedoeld zijn? En elk persoon heeft andere mogelijkheden en behoeftes, wordt daar wel rekening mee gehouden? Uitgangspunt is dat een voorziening alleen nut heeft als goed gebruik mogelijk is. Voor ons zijn er meestal vragen genoeg.

Wij denken serieus en weloverwogen na over de zaken die bij ons ter sprake komen. Met een open oog proberen we te kijken naar wat volgens ons nodig is en goed werkt. Daarvoor hebben we natuurlijk goede informatie nodig. Elke maand vergadert de Adviesraad in het gemeentehuis. Ze doet dit met ambtenaren die veel weten over de onderwerpen die worden besproken. Hun ondersteuning is belangrijk. De Adviesraad doet ook een beroep op de eigen ervaring. Verschillende leden maken gebruik van de gemeentelijke voorzieningen of hebben door hun beroep meer inzicht.

De Adviesraad probeert ook buiten eigen kring te kijken. Wij proberen regelmatig te putten uit de ondervinding van welzijnsinstellingen en -organisaties. Nog belangrijker is het om van de mensen te horen die daadwerkelijk gebruik maken van de sociale voorzieningen van de gemeente Achtkarspelen. Want daar draait het immers om, dat zij goed geholpen worden.

Wij roepen nogmaals cliënten maar ook op anderen op om ons te helpen. Ook familieleden, vrienden of anderen kunnen bijdragen om het sociaal domein misschien een betere plek te maken. Jouw ervaringen, ideeën, tips èn kritiek zijn welkom!