• ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

    Een bekend Afrikaans spreekwoord

    De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet verplichten gemeenten om inwoners te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Hoe? Achtkarspelen kiest voor één orgaan: de Adviesraad.

Opdracht voor de Adviesraad

In de wet staat dat wij advies moeten geven aan de B&W (Burgemeester en Wethouders). Dat advies gaat over voorstellen die B&W aan de gemeenteraad wil doen. B&W kan erom vragen, maar we kunnen ook ongevraagd een advies geven. Wij vragen de inwoners naar hun mening over die plannen van B&W. Daarover praten wij met de ambtenaren die de voorstellen schrijven voor B&W. Daarom is de Adviesraad opgericht. Als wij een advies geven dat moeten B&W dit serieus nemen. Ze mogen het niet negeren en aan de kant schuiven.

Het is de bedoeling dat de inwoners hun mening geven. Dat is heel logisch. De gemeenraad is gekozen door de inwoners. Die besluit hoe het in onze gemeente toe gaat. Hiervoor hebben zij mensen in dienst genomen. Er worden wethouders gekozen die een aanstelling krijgen. En via advertenties wordt er een burgemeester geworven en ambtenaren. Die moeten uitvoeren wat de gemeenteraad besluit. Dit hele circus werkt in opdracht van ons, de inwoners.

Jammer dat veel inwoners het gevoel hebben dat er de baas over hen wordt gespeeld. En dat wil de Adviesraad veranderen. Als B&W voorstellen maken voor de gemeenteraad, dan willen wij daar vanaf het begin bij zijn. Wij willen zo snel mogelijk de inwoners om hun mening vragen. Dan kunnen wij daarna met de ambtenaren overleggen over die voorstellen.

Om uw mening te vragen werken wij met Themagroepen waarin ook gewone inwoners zitten. Als u op het woord Themagroepen klikt krijgt u er uitleg hoe ze werken. Zij gaan vragen naar uw mening en ze overleggen met ambtanaren. En we vertellen u ook regelmatig hoe het gaat met de Themagroep.

Het is belangrijk dat u kunt meepraten over het bestuur van uw eigen gemeente. Er moet niet over u beslist worden. U moet meebeslissen. En zo proberen wij dat te regelen.