• ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

  Een bekend Afrikaans spreekwoord

  De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet verplichten gemeenten om inwoners te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Hoe? Achtkarspelen kiest voor één orgaan: de Adviesraad.

Themagroepen, wat zijn het en hoe werken ze?

Een Themagroep wordt opgericht om de mening van inwoners te vragen. Dat kan gaan om een plan dat de gemeente aan het bedenken is. Maar het kan ook gaan om een plan dat door inwoners is bedacht. Dat kan gaan om een plan voor jongeren, of gehandicapten, of mensen met een uitkering, bejaarden, of nog een andere groep. De Adviesraad richt hiervoor een Themagroep op. Voor ieder onderwerp wordt een nieuwe Themagroep opgericht. Die moeten er voor zorgen dat de mening van de inwoners wordt gevraagd.

Wat is een Themagroep?
Het is een groepje mensen die weten waarvoor een plan gemaakt wordt. Zij vormen een Themagroep. Hierin zitten mensen die verstandige dingen kunnen zeggen over het onderwerp. De ambtenaar van de gemeente, de twee leden van de Adviesraad, een deskundige, iemand van begeleiding (als die er is) en één of twee inwoners die met het onderwerp te maken hebben. Zij vertellen de mensen waar het om gaat en vragen wat zij ervan vinden.

Verslag van de Themagroep
Als de antwoorden verzameld zijn wordt er een verslag van gemaakt. Hier kunnen de ambtenaar en de Adviesraad ermee aan de slag. Er wordt een plan gemaakt dat wordt besproken in de Adviesraad en de Themagroep.

Het plan gaat onderweg naar de gemeenteraad
Het plan gaat naar burgemeester en wethouders (B&W). Misschien stuurt de Adviesraad apart nog een aantal opmerkingen over het plan mee. Er kunnen nog opmerkingen van B&W komen. Die moeten dan nog verwerkt worden. En daarna stuurt B&W het plan als voorstel naar de gemeenteraad. En die neemt er een besluit over.

En hoort u er nog wat van?
Alle inwoners krijgen steeds informatie over de Themagroepen via onze website. Via korte stukjes in de gemeentepagina van de Feanster krijgen de inwoners steeds bericht van als er nieuwe informatie op onze website is opgenomen.

Themagroep Niet Specialistische Jeugdzorg

 • Leden Pieter Kloosterman en Alexander Hendriks
 • Begeleidend ambtenaar Nynke Dölle
 • Doel: Zoeken naar mogelijkheden van opvang binnen de sociale samenleving

Themagroep Participatiewet

 • Leden Carla van Leersum en Auke van der Kooi
 • Begeleidend ambtenaar Ammer Dragstra
 • Doel: Vernieuwen\herijken participatiebeleid
 • Begeleidend stuk bijgesloten: Evaluatie uitvoering participatiewet.

Themagroep gezondheidsbeleid

 • Doel: Schrijven van een nieuw vierjarenplan.
 • Leden Gerben Lenstra en Harrie Steenstra
 • Begeleidend ambtenaar Marjan de Boer
 • Er worden momenteel gesprekken gevoerd met inwoners om hun ideeën te inventariseren.