• ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

    Een bekend Afrikaans spreekwoord

    De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet verplichten gemeenten om inwoners te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Hoe? Achtkarspelen kiest voor één orgaan: de Adviesraad.

Werkzaamheden Adviesraad

Als je je aanmeldt (bestuur@adviesraad-achtkarspelen.nl) dan word je uitgenodigd voor een gesprek met vier leden van de Adviesraad. Hier kun je vertellen waarom je belangstelling hebt voor de Adviesraad. Een verslag van dit gesprek (zonder je naam of gegevens) wordt besproken in de Adviesraad. Er kunnen redenen zijn om je geen lid te laten worden. Die lees je in een email die je dan van ons ontvangt. Of je wordt uitgenodigd voor de eerste vergadering van de Adviesraad waar je jezelf kunt voorstellen. De eerste drie maanden kun je beschouwen als een inwerkperiode, waarna wij samen met jou besluiten of je definitief lid wordt van de Adviesraad.

Om een idee te krijgen wat het betekent om lid van de Adviesraad te worden kun je het beste eerst onderstaand stuk lezen voor je je aanmeldt.

Waar kom je voor te staan als lid van de Adviesraad?

Je krijgt te maken met (vaak) lastig te lezen stukken. Soms kun je er goed mee uit de voeten omdat je wat van het onderwerp afweet. Soms blijft het ver van je afstaan. Geen probleem, want er zijn altijd anderen die er wel wat mee kunnen. Natuurlijk heeft de een meer kennis en ervaring met een onderwerp dan een ander. De stukken worden toegelicht door een ambtenaar en naarmate je beter in het onderwerp zit begrijp je beter waar het over gaat. En als je ervaring en kennis hebt op dat terrein kun je je mengen in het gesprek. Hoeft niet, het kan. Misschien ga je wel deel uitmaken van een groepje die nog wat verder praat met de ambtenaar. (Heel wat stukken kregen aanpassingen door onze inbreng.)

Tenslotte kun je meepraten over het advies dat er aan B&W zal worden gestuurd; als je er goed genoeg in zit zou je mee kunnen schrijven. Om je bij je werk te ondersteunen heb je in de eerste plaats de groep van inwoners van onze gemeente, maar verder zijn er de mogelijkheden van trainingen en studiebijeenkomsten in allerlei onderwerpen. Hieronder staat een verhaal over de Adviesraad. Wat is dat dan voor een klus waarvoor we je zo graag willen werven.

Onze opdracht

In de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt in grote lijnen voorgeschreven hoe de gemeente de wettelijke ondersteuning moet regelen. Intussen is dit ook gaan gelden voor de Jeugdwet en de Participatiewet (dit is onder andere de wet Werk & inkomen}.

De gemeente moet ervoor zorgen dat er een groep inwoners advies kan geven over de manier waarop de gemeente dit zal gaan doen. En zo bestaat de Adviesraad uit mensen die mee willen denken en praten over nieuw beleid.

De Adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). B&W kan zo’n advies niet zomaar aan de kant vegen. Er moet serieus met de adviezen worden omgegaan en adviezen en reacties van B&W moeten ook gerapporteerd worden aan de gemeenteraad. B&W zijn verantwoordelijk voor het beleid, maar geven opdracht aan hun ambtenaren om allerlei plannen voor te bereiden en uit te voeren.

De werkzaamheden van ambtenaren

De Adviesraad heeft vooral te maken met ambtenaren die de opdrachten van B&W uitvoeren. Er wordt steeds aan stukken gewerkt, omdat Den Haag zegt dat ze een nieuwe opdracht hebben voor de gemeente, of omdat er voorschriften veranderd zijn. Maar ook omdat iets wat uitgevoerd wordt toch niet zo goed uitpakt als gedacht of omdat er zaken waar de gemeente verantwoordelijk voor is geregeld moeten worden. De ambtenaren zijn dus bezig met uitvoering van beleid en/of ontwerpen en bijstellen van beleid. Rapporten en voorstellen van hen komen bij B&W terecht en die besluiten over het vervolg. Wij hebben contact met de ambtenaren als ze aan stukken werken en als ons gevraagd wordt om een advies te geven aan B&W.

De werkzaamheden van de Adviesraad

Er wordt samengewerkt met de ambtenaren. Voorafgaand aan een vergadering ontvangen we stukken waaraan zij werken. Ambtenaren vertellen ons waar ze mee bezig zijn en waar het om gaat. Ze leggen uit wat er in de stukken staat en wat de bedoeling ervan is. Dat is ook nodig, want voor gewone mensen zoals wij zijn stukken vaak moeilijk te begrijpen. Die uitleg zorgt er wel voor dat je langzamerhand begint te begrijpen waar het om gaat. Het gaat bij maken of aanpassen van stukken steeds om het kiezen voor een richting. Waarom kies je die richting? Als je nu eens zus of zo kiest, wat zijn dan de gevolgen? Nu en dan gaat een groepje uit de Adviesraad verder praten met de ambtenaar om ideeën uit te werken.

Vergoeding

Vrijwilligerswerk kost tijd, energie, creativiteit, doorzettingsvermogen, enz. Het kost je financieel nooit meer dan je erin steekt. Er is een reiskostenvergoeding, ook voor reizen naar cursussen en studiebijeenkomsten. En er is een vaste vergoeding voor aanwezigheid bij de vergaderingen van de Adviesraad die groot genoeg is om de onkosten van telefoon, enz. te dekken.

Wil je meer weten schrijf even een email. Wil je ons vertellen dat je belangstelling hebt om lid te worden van de Adviesraad, schrijf dan een email waarin je vertelt waarom het werk je belangstelling trekt. Mail aan  bestuur@adviesraad-achtkarpelen.nl.