• ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

    Een bekend Afrikaans spreekwoord

    De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet verplichten gemeenten om inwoners te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Hoe? Achtkarspelen kiest voor één orgaan: de Adviesraad.

De Adviesraad zoekt jou!

Kent u iemand of bent u iemand die valt onder de onderstaande groepen:

  • Zorgvragers, Mantelzorgers, Gehandicapten, Ouderen, Jongeren, Cliënten GGZ,
  • Ouderraad onderwijs, Cliëntenraden verpleegtehuizen, Sport, Plaatselijk belang,
  • Religie en levensbeschouwing, Vluchtelingenwerk/Statushouders,
  • Voedselbank, Cliëntenraad MOA, Sociaal cultureel werk,
  • Huurdersraad/-belangen, Uitkeringsgerechtigden, Cultuur.

Een flinke lijst, maar de kerngroep mag maximaal ook 15 leden hebben. Misschien hoort u zelf bij een van die groepen. Het is fijn als u heeft nagedacht over de problemen waar uw groep mee te maken heeft. Het zou ook goed zijn als u veel contacten heeft in deze groep en de knelpunten kent. Als dat zo is bent u van grote waarde voor de Adviesraad. U kunt het beste vertellen wat er van belang is als de gemeente plannen wil maken die gevolgen zullen hebben voor uw mensen.

Zijn er onderwerpen waar u meer over zou willen weten? Neem dan contact op met Corrie Kool die u erover kan infomeren. Haar telefoonnummer is 0512- 33 18 07

U kunt natuurlijk ook een bericht sturen via het contactformulier.